Planlagt vedlikehold 26.april – 2. mai

ID 865  Alle kunder
Emne Nettverk, Oppdatere systemprogram
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av  funksjonalitet
og sikkerhet
Påvirkning  brukere Totalt 15 minutter nedetid, fordelt på tre perioder
Disse lokasjoner blir berørt:
HA-fg60d-Ajerungdomssk-01
HA-fg60d-Enerungdomssk-01
HA-fg80e-Boerstadungdomssk-01
HA-fg80e-HamarKirk-0
HA-fg80e-Hamarkulturhus-01
HA-fg80e-HamarTurist-01
HA-fg80e-Ostosvn268-01
HA-fg80e-Ostosvn483-01
HA-fg80e-Uelandsgt17-01
KK-fg80e-Austmarkask-01
KK-fg80e-Brandvalsk-01
KK-fg80e-jernbanegt5-01
KO-fg80e-Kongsvngruskole-01
LO-fg60f-Joensrudoppvekstsenter-01
LO-fg80e-Adalsbrukvn165-01
LO-fg80e-Loetenungdomssk-01
NO-fg60d-Mobhg-01
NO-fg80e-Sandsk-01
NO-fg80e-SkoleneiMo-01
SO-fg60d-Brannstasjon-01
SO-fg60d-Frivillighetss-01
SO-fg60d-Kloakkrens-01
SO-fg60d-Tronbolbhg-01
SO-fg60d-tronbolgrinda-01
SO-fg80e-Sanderbhg-01
SO-fg80e-SOAS-01
ST-fg60d-Hobergsk-01
ST-fg60d-Stangesk-01
ST-fg80e-Arstadsk-01
ST-fg80e-RomedalUsk-01
Disse tas etter kl 20:00:
GR-fg80e-Grueradhus-01
Grue alders og sykehjem
LO-fg80e-LoetenKommune-01
NO-fg80e-NordOdalraadhus-01
Nord-Odal sykehjem
Th Meyers Minde
Milepelen
SO-fg80e-Radhuset-01
ST-fg80e-StangeRaadhus-01
Stange Helse og omsorgsenter
Start 27.04.2021 18:00
Slutt 27.04.2021 22:00
ID 876  Alle kunder
Emne Sentral drift. Epostløsning, spamfilter oppdatering
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Ingen  påvirkning for  brukere
Start 27.04.2021 18:00
Slutt 27.04.2021 19:30

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 23/4 2021 kl 09:20
  • Til: 3/5 2021 kl 00:00
Hedmark IKT