Planlagt vedlikehold 25 – 31. oktober

ID 1186  Hamar kommune, Sirkula
Emne Eidsiva varsler om planlagt arbeid
Beskrivelse Oppgradering av kjerneruter
Påvirkning  brukere Disse likasjoner vil få  inntil 30 min nedetid i perioden:
EB1071527 Vestenga barnehage
EB1000902 Prestrud skole
EB1071521 Bolig Vest Furubergvegen 165
EB1071519 Bolig Vest Furubergvegen 167
EB1127378 Bolig Vest, Furubergvegen 195
EB1093764 Hedmark IKT, Vekten 5
EB1071509 Bolig Vest Vognvegen 81
EB1007235 Hol barnehage
EB1111322 HIKT, Hamar kommune
EB1001048 HIKT Furuberget barnehage
EB1000861 HIKT Bolig Vest, Vognvegen 81
EB1001113 HIKT Bolig Hamar kommune
EB1003090 HIKT Boligsosial avdeling Furubergvegen 195
EB1000939 HIKT Vestenga barnehage
EB1000902 HIKT Prestrud skole
EB1007235 Hol barnehage
EB1109888 HIKT, Sirkula, Brumunddal gjenvinningsstasjon
Start 26.10.2021 00:00
Slutt 26.10.2021 06:00
ID 1183  Hamar, Løten ,Stange, Ringsaker
Emne Fagprogram, Gemini VA, Oppgradering
Beskrivelse Ny versjon med ny funksjonalitet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning  for brukere under oppgraderingen
Start 26.10.2021 10:00
Slutt 26.10.2021 12:00
ID 1153  Alle kunder
Emne Nettverk, sentralt nettverk, oppgradering
Beskrivelse Oppgradering av IOM moduler (svitsjer) i mx7000 infrastrukturen.
Påvirkning  brukere Det kan oppleves ustabiliteter på alle tjenester i perioden
Gerica, Profil og SystemX blir flyttet midlertidig til
annen del av infrastruktur  for å minimere påvirkning
på disse
Start 26.10.2021 18:00
Slutt 26.10.2021 21:00
ID 1189  Alle kunder
Emne Nettverk, trådløst nettverk
Beskrivelse Oppgradering Aruba til versjon 8.8.
Påvirkning  brukere Trådløst nett blir ustabil , og det kan påregnes to brudd på
ca 1 time hver i perioden,hvor løsningen ikke er tilgjengelig.
HospitalITpå legevakt blir ikke berørt.
Start 26.10.2021 19:00
Slutt 26.10.2021 23:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 22/10 2021 kl 09:32
  • Til: 1/11 2021 kl 00:00
Hedmark IKT