Planlagt vedlikehold 25. – 31. januar

ID 697  Alle kunder
Emne Selvbetjeningsportal skjema, opplysninger
Beskrivelse Endre nødvendighet for å be om telefonnr i skjema
Påvirkning  brukere Mindre data å fylle ut i skjema for bruker
Start 18.01.2021 09:00
Slutt 31.01.2021 09:00
ID 698   Sør-Odal
Emne Nettverk, Eidsiva’s nett, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Planlagt arbeid , ikke spesifisert
Påvirkning  brukere Disenå BHG mister samband  i perioden
Start 25.01.2021 00:00
Slutt 25.01.2021 06:00
ID 700 Alle kunder
Emne Sentral drift, Win defender app control
Beskrivelse Teste funksjon for applikasjonskontroll
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning  for sluttbruker
Start 25.01.2021 13:00
Slutt 05.02.2021 13:00
ID 703  Hias, Sirkula
Emne Sentral drift,  fjerne ubrukt tjeneste
Beskrivelse Flash player er usupportert og fjernes fra  Terminalserver
Påvirkning  brukere Ingen planlagt påvirkning, ingen kjente systemer
som benytter Flash
Start 26.01.2021 10:00
Slutt 26.01.2021 11:00
ID 701  Alle kunder
Emne Sentral drift, terminalserver løsning, Citrix
Beskrivelse Oppgradere til  nyere versjon
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 26.01.2021 17:00
Slutt 26.01.2021 23:00
ID 657  Alle kunder
Emne Sentral drift, lagring, vedlikehold
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og funksjon
Påvirkning  brukere Ingen planlagt påvirkning for sluttbruker
Start 26.01.2021 18:00
Slutt 26.01.2021 21:00
ID 689  Alle kunder
Emne Sentral drift, switch, oppgradering
Beskrivelse Vedlikehold, ny versjon. Sikkerhet og funksjonalitet.
Påvirkning  brukere Kan påvirke tjenester med ustabilitet og  tregheter.
Døgnbaserte tjenester migreres over til uberørte deler
av infrastruktur for å minimere påvirkning.
Start 26.01.2021 19:00
Slutt 26.01.2021  :00:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 22/1 2021 kl 10:41
  • Til: 1/2 2021 kl 00:00
Hedmark IKT