Planlagt vedlikehold 24. – 30. mai

ID 937  Hamar, Løten  og Stange
Emne Jupiter innsyn
Beskrivelse Flytte tjenester fra Proxy til ADC
Påvirkning  brukere Ingen  nedetid for sluttbruker
Start 24.05.2021 13:00
Slutt 24.05.2021 15:00
ID 730  Nord. Odal kommune
Emne Fagprogram Acos Oppgradering
Beskrivelse Ny versjon Websak8 og innføring Websak+
Påvirkning  brukere Utilgjengelig  25. og 26. mai
Start 25.05.2021 08:00
Slutt 26.05.2021 23:00
ID 932   Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdateringer , epost
Beskrivelse Rutinemessige sikkerhetsoppdateringer Exchange
Påvirkning  brukere Ingen direkte påvirkning
Start 25.05.2021 15:00
Slutt 25.05.2021 23:45
ID 926  Alle kunder
Emne Administrasjon nettbrett, oppgradering
Beskrivelse Ny versjon av Workspace One
Påvirkning  brukere Tjenester delvis utilgjenglige i perioden:
Mobilt barnevern
Mobil Omsorg
HA Vann og Avløp RDP access
Digital Vaktbok
LMP telefoner i Hamar,Løten, Stange
For andre nettbrett vil ikke oppsett av nye, eller
utrulling av app’er fungere i perioden
Start 25.05.2021 16:00
Slutt 25.05.2021 22:00
ID 887  Hamar , Løten og Stange
Emne Fagprogram Familia oppgradering
Beskrivelse Oppgraderes til ny versjon ,V 8.9
Påvirkning  brukere Utilgjengelig deler av perioden
Start 25.05.2021 18:00
Slutt 25.05.2021 21:00
ID 922  Alle kunder
Emne Fagprogram Pureservice 3 oppgradering
Beskrivelse Oppgraderes ny versjon
Påvirkning  brukere Konsoll og selvbetjeningsportal  blir
utilgjengelig i perioden
Start 25.05.2021 18:00
Slutt 25.05.2021 19:00
ID 835  Hamar, Kongsvinger, Løten , Stange, Nord-Odal
Emne Sental drift, Lagring, ny løsning
Beskrivelse Flytte hjemmekataloger, avd-, gis- og prosjektområde
(H:, K:, O:, Y:)  på indre sone, til ny lagringsløsning
Påvirkning  brukere Områdene blir utilgjengeligei  deler av perioden
Start 25.05.2021 18:00
Slutt 25.05.2021 21:00
ID 925  Hamar, Løten og Stange
Emne Fagprogram GAT oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere GAT utilgjengelig  mellom 16:00 – 18:00
Resten av perioden blir det korte brudd i tilordnede
tjenester, mingat, to-veis sms og lignende
Start 25.05.2021 16:00
Slutt 25.05.2021 23:00
ID 939  Hamar,  Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Stange
Emne Nettverk, Oppdatere systemprogram
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av  funksjonalitet og sikkerhet
Påvirkning  brukere Totalt 15 minutter nedetid, fordelt på tre perioder
Disse lokasjoner blir berørt:
HA-fg60f-DistriktVang-01 – Finsal
HA-fg60f-Greveloekkask-01
HA-fg60f-Ingebergsk-01
HA-fg60f-Ridabusk-01
HA-fg80e-DiVestPresterudsenteret-01
HA-fg80e-Lundensk-01
HA-fg80e-Storhamarsk-01
KK-fg80e-Austbo-01
KK-fg80e-Brandvalsk-01
LO-fg60d-Loetenlegesenter-01
LO-fg60f-Joensrudoppvekstsenter-01
LO-fg60f-Oestvangopvs-01
LO-fg80e-Lundoppvekstsenter-01
LO-fg80e-MegabyggetLoeten-01
LO-fg80e-Aadalsbrukoppv-01
NO-fg80e-Smaabruketbokollektiv-01
ST-fg60f-OttestadUngdomsk-01
ST-fg60f-Tangensk-01
ST-fg80e-Breidablikksk-01
ST-fg80e-Espaskogbhg-01
ST-fg80e-IlsengfengsellegekontOA-01
ST-fg80e-StangeBibliotek-01
ST-fg80e-Vallsetsk-01
Avtalt fredag 21.05 kl 11:00:
KK-fg60d-Legevakt-01
Start 25.05.2021 20:00
Slutt 25.05.2021 22:00
ID 941  Kongsvinger kommune
Emne Nettverk , Eidsivas nettverk, endring
Beskrivelse Konfigurasjonsendring – Feilretting
redundanse test
Påvirkning  brukere Korte brudd i perioden
Start 25.05.2021 22:00
Slutt 25.05.2021 23:00
ID 935  Alle kunder
Emne system for klient installasjoner , oppgradering
Beskrivelse Ny versjon av 1E Nomad klient, v  5.1
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 25.05.2021 18:00
Slutt 25.05.2021 21:00
ID 940  Alle kunder
Emne Nettverk, sentralt nettverk, flytting av enheter
Beskrivelse Gjøre fysisk plass til nye  kjerneswitcher
Påvirkning  brukere Ingen planlagt  påvirkning for sluttbruker
Start 25.05.2021 18:00
Slutt 25.05.2021 21:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 21/5 2021 kl 09:58
  • Til: 31/5 2021 kl 00:00
Hedmark IKT