Planlagt vedlikehold 22. 28. mars

ID 778  HIKT
Emne Eidsiva  varsel planlagt arbeid
Beskrivelse Vedlikehold – endringsarbeid
Påvirkning  brukere Berørte samband:
EB1124357 Hedmark IKT, DGI Gardermoen
Inntil 6 timer nedetid i perioden.
Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 21.03.2021 00:00
Slutt 21.03.2021 06:00
ID 819  Hikt
Emne Dokumentasjon CMDB Oppgradere
Beskrivelse Flere endringer og bugfix
Påvirkning  brukere CMDB utilgjengelig i perioden
Start 22.03.2021 14:00
Slutt 22.03.2021 15:00
ID 821  Alle kunder
Emne Utvidelse styring av virtuelt miljø
Beskrivelse Installere DISM fra Dell på alle ESXI -tjenere
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 23.03.2021 09:00
Slutt 23.03.2021 15:00
ID 823  Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal
Emne Fagprogram Visma Profil oppgradering
Beskrivelse Ny versjon 8.60 – legger til rette for kjernejournal
Påvirkning  brukere En times Utilgjengelighet for Profil  pr kommune
I perioden
Start 23.03.2021 16:00
Slutt 23.03.2021 23:00
ID 816  Alle kunder
Emne Styringsløsning Mobile enheter Worcspace One
Beskrivelse Oppgradering  til  ny patch, feilretting
Påvirkning  brukere Retter feil  som forhindrer innlogging sikker sone
iPader og Android enheter vil kunne brukes, men oppsett
nye ipader eller Android brett samt utrulling av apper vil
ikke fungere under oppgradering for:
iPader i skole
iPader i Administrasjonen
Android enheter i Administrasjonen
I tillegg:
Sporadisk nedetid i perioden for disse tjenestene:
Mobil Omsorg KK (per-app VPN)
Mobilt barnevern LO (Browser)
eRom Stange (Browser)
HA Vann og Avløp RDP access
SO Digital Vaktbok
KK Digital Vaktbok
GR Digital Vaktbok
LMP telefoner i HLS
Start 23.03.2021 17:00
Slutt 23.03.2021 18:00
ID 812  Hamar- , Stange- og Løten kommune
Emne Fagprogram Unit4 Agresso oppgradering
Beskrivelse Norske kvartalsvise oppgraderinger
Påvirkning  brukere Utilgjengelig 5 – 10 minutter i perioden
Start 23.03.2021 18:00
Slutt 23.03.2021 19:00
ID 815  Alle kunder , Hikt
Emne Fagprogram Pureservice oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere Alle kunder:
Selvbetjeningsportal utilgjengelig i perioden
Hikt:
Pureservice konsoll utilgjengelig i perioden
Start 23.03.2021 18:00
Slutt 23.03.2021 20:00
ID 817  Kongsvinger kommune
Emne Nettverk  sentralt, omlegging – konfigurering
Beskrivelse Oppgradering og konfigurering
Påvirkning  brukere Estimert  nedetid 15 min i perioden for lokasjon
Jernbanegata 5
Start 23.03.2021 18:00
Slutt 23.03.2021 20:00
ID 822  Alle kunder, Hikt
Emne Sentral drift styringssystem  pc-klienter, SCCM
Beskrivelse Oppdatering til ny versjon
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 23.03.2021 18:00
Slutt 23.03.2021 21:00
ID 824  Hamar og Stange kommune
Emne Eidsiva Sentralt Nett, kritisk feilretting
Beskrivelse Bytte av UPS med feil.
Påvirkning  brukere Kort nedetid ved tilkobling av ny UPS for
Følgende lokasjoner:
Finsalsenteret
Ridabu skole
Lovisenberg skole og bhg
Vaktmestersentralen
Elverhøy
Voksen opplæring olsrud
Start 23.03.2021 18:00
Slutt 23.03.2021 19:00
ID 784  Hamar kommune
Emne Fagprogram Vitec HK Data Oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til ny versjon.
Påvirkning  brukere Ca  en times nedetid for programmet  i perioden
Start 23.03.2021 19:00
Slutt 23.03.2021 21:00
ID 735  Hamar-, Løten- og Stange kommune
Emne Fagprogram Gerica og Lifecare  oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til ny versjon 8.11.12
Påvirkning  brukere Følgende tjenester blir påvirket:
Gerica
LMP
eRom
Utilgjengelig hele perioden.
Alle telefoner må oppdateres og  konfigureres.
Start 24.03.2021 08:00
Slutt 24.03.2021 16:00
ID 805 Løten kommune
Emne Nettverk, Eidsiva’s nettverk, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Vedlikeholds – og endringsarbeid
Påvirkning  brukere Nedetid inntil 6 timer i perioden for:
EB1126448 Høydebasseng Budorvegen
EB1083564 Jønsrud oppvekstsenter
Start 25.03.2021 00:00
Slutt 25.03.2021 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 19/3 2021 kl 09:33
  • Til: 29/3 2021 kl 00:00
Hedmark IKT