Planlagt vedlikehold 22. – 28. februar

ID 757  Alle kunder
Emne Sentral drift  Epost , ssl.hedmark-ikt.no
Beskrivelse Bedre sikkerhet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 23.02.2021 18:00
Slutt 23.02.2021 20:00
ID 705  Alle kunder
Emne Sentral drift, lagring
Beskrivelse Bytter til ny og raskere lagringsløsning
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker ved selve byttet.
Start 22.2.02021 10:00
Slutt 07.03.2021 00:00
ID 761  Hamar Legevakt
Emne Sentral drift, strømstans
Beskrivelse Rutinemessig planlagt strømstans
Påvirkning  brukere Alle tjenester nede
Start 22.02.2021 07:30
Slutt 22.02.2021 09:00
ID 737  Hias
Emne Fagprogram Coprorater oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere Tjenesten utilgjengelig hele perioden
Start 23.02.2021 14:00
Slutt 23.02.2021 15:00
ID            UTSATT 759  Alle kunder 
Emne Sentralt nett, Oppgradering , tilkobling til Eidsiva’s nett
Beskrivelse Ny versjon, løser kjent problem med VPN tunell
Påvirkning  brukere Det vil kunne merkes noe ustabilitet i perioden
Start 23.02.2021 22:00
Slutt 23.02.2021 23:30
ID 747  Alle kunder
Emne Lokal windows oppgradering
Beskrivelse Ny versjon. Drøyt 250  klienter blir berørt.
Påvirkning  brukere Ca 30 minutters venting ved 1. oppstart etter
Oppdateringen.
Berørte er informert med  melding til skjerm.
Start 26.02.2021 15:00
Slutt

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 19/2 2021 kl 08:54
  • Til: 1/3 2021 kl 00:00
Hedmark IKT