Planlagt vedlikehold 20. – 26. juni

ID 1643 Alle kunder
Emne Phonero  mobil, planlagt arbeid
Beskrivelse GJELDER: PSTN og , SIP-trunk (ikke Metaswitch), MDA,
Kundeportaler ( web), Bedriftsnett web og integrasjoner
Påvirkning  brukere Det kan oppstå brudd på inntil 15 minutter for enkelte tjenester.
Start og stopp: 20.06.2022 00:00 – 06:00
Start og stopp: 22.06.2022 00:00 – 06:00
ID 1626  Alle kunder
Emne Sentral drift, Antivirus, endre sjekk
Beskrivelse Deaktivere «Full Scan» av ukentlig virussjekk på klienter
Påvirkning  brukere PC bruker mindre maskinressurser til scan på fredager.
Følger Recommended scan scheduling
Start 20.06.2022 09:00
Slutt
ID 1402  Alle kunder , IPAD-brukere
Emne Sentral drift,  Nettbrettadministrasjon, epost-profiler
Beskrivelse Microsoft endrer brukerautentisering
Påvirkning  brukere Bruker må legge inn passord på nytt for å lese epost
Dette må bruker gjøre: (trykk på lenken)
Start 20.06.2022 10:00
Slutt
ID 1638  Alle kunder
Emne Sentral drift, Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 21.06.2022 18:00
Slutt 21.06.2022 21:00
ID 1649  Alle kunder
Emne Nettverk, sentralt nettverk, feilretting og sikkerhet
Beskrivelse Oppgradering av  programvare sentralt nettverksutstyr
Påvirkning  brukere Samband mot Norsk Helsenett,  VPN-løsning eksterne
Korte brudd i perioden forventes
Start 21.06.2022 18:00
Slutt 21.06.2022 21:00
ID 1651  Alle kunder
Emne Sentral drift, web-tjenester, oppgradering programvare
Beskrivelse Corepublish oppgraderes av leverandør
Påvirkning  brukere Web – og intranettsider vil være utilgjengelig i korte perioder
Web-redaktører vil ikke kunne logge inn på sidene i perioden
Start 22.06.2022 22:00
Slutt 22.06.2022 23:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 17/6 2022 kl 09:59
  • Til: 27/6 2022 kl 00:00
Hedmark IKT