Planlagt vedlikehold 20. – 22. desember

Det er «frys» periode for  planlagt vedlikehold  fra 22. desember kl 12:00  – 4. januar 2022

på grunn av juleferien. Det er kun kritisk feilretting som vil bli utført i denne perioden.

ID 1301  Alle kunder
Emne Sentral drift, Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 21.12.2021 18:00
Slutt 21.12.2021 23:00
ID 1307  Alle kunder
Emne Nettverk , sentralt
Beskrivelse Opprydding  etter bytte av kjerneswitcher
Påvirkning  brukere Forventet minimalt  med driftsforstyrrelser
Start 21.12.2021 20:45
Slutt 21.12.2021 23:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 17/12 2021 kl 12:53
  • Til: 31/12 2021 kl 00:00
Hedmark IKT