ENDRET. Planlagt vedlikehold 18. – 23. mai

ID 927  Revisjon Øst IKS
Emne Fagprogram, Power Office oppgradering
Beskrivelse Ny versjon med feilretting
Påvirkning  brukere Utilgjengelig i perioden
Start 18.05.2021 11:00
Slutt 18.05.2021 12:00
ID 897  Alle kunder
Emne Sentral drift, brukerhåndtering, passord
Beskrivelse SSPR tilgjengeliggjøres  over internett
Påvirkning  brukere Selvbetjening passordbytte  blir lettere tilgjengelig
Start 18.05.2021 18:00
Slutt
ID 900  Alle kunder
Emne Testkjøring reservestrøms aggregat
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 18.05.2021 18:00
Slutt 18.05.2021 19:00
ID 920  Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 18.05.2021 18:00
Slutt 18.05.2021 21:00
ID 630   Sør-Odal
Emne Sentral drift, Lagring, ny løsning
Beskrivelse Flytte avdeling- og hjemmeområdet
til ny lagringsløsning
Påvirkning  brukere Disse områdene blir utilgjengelige deler av perioden
Start 18.05.2021 18:00
Slutt 18.05.2021 21:00
ID 921  Alle kunder
Emne Sentral drift, Lagring , endring
Beskrivelse Endre oppkobling fra tjener mot ny lagring etter
anbefaling fra leverandør
Påvirkning  brukere Påvirkerikke  sluttbruker
Start 18.05.2021 16:00
Slutt 18.05.2021 19:00
ID 835  Hamar, Kongsvinger, Løten , Stange, Nord-Odal
Emne Sentral drift, Lagring, ny løsning
Beskrivelse Flytte hjemmekataloger, avd-, gis- og prosjektområde
(H:, K:, O:, Y:)  på indre sone, til ny lagringsløsning
Påvirkning  brukere Områdene blir utilgjengelige i  deler av perioden
Start 18.05.2021 18:00
Slutt 18.05.2021 21:00
ID OBS! Ny Dato!  925  Hamar, Løten og Stange
Emne Fagprogram GAT oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere GAT utilgjengelig  mellom 16:00 – 18:00
Resten av perioden blir det korte brudd i tilordnede
tjenester, mingat, to-veis sms og lignende
Start 25.05.2021 16:00
Slutt 25.05.2021 23:00
ID 930  Kongsvinger, Løten, Nord-Odal, Sør-Odal
Emne Nettverk, Oppdatere systemprogram
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av  funksjonalitet og sikkerhet
Påvirkning  brukere Totalt 15 minutter nedetid, fordelt på tre perioder
Disse lokasjoner blir berørt:
HA-fg80e-Kaatorppleieogomsorg-01
HA-fg80e-Ostosvn268-01
HA-fg80e-Ostosvn483-01
HA-test
KK-fg60d-Brandvalbhg-01
KK-fg60d-GIVAS-GranlVannvr-01
KK-fg60d-GIVAS-KongRensAnl-01
KK-fg60d-GIVAS-SandRensAnl-01
KK-fg60d-GIVAS-Skotterud-01
KK-fg60d-Helsestasjon-01
KK-fg60d-Hjelpemidlageretsidevn-01
KK-fg60d-Kongsvingerfengsel-01
KK-fg60d-Liabofellesskap-01
KK-fg60d-Oevrebyensk-01
KK-fg60d-Roverudaldersogsykehjem-01
KK-fg60d-Skyrudsykehjem-01
KK-fg60d-Vangenbhg-01
LO-fg60d-AlfKjoesvegdagsenter-01
LO-fg60d-HedmarkRevKong-01
LO-fg60d-Kvennhaugendagsenter-01
LO-fg60d-Loetenhallen-01
LO-fg60d-Loetenlegesenter-01
LO-fg60d-Loetenvedogservice-01
LO-fg60d-Rylibhg-01
LO-fg60d-Ungdommenshuslo-01
LO-fg80e-Loetenhelsetun
NO-fg60d-Garvikaasenbokollektiv-01
NO-fg60d-Halmhaugenbfs-01
NO-fg60d-Komskogdriftsavd-01
NO-fg60d-Moellerbakkenbhg-01
NO-fg60d-Mollerhusetbfs-01
NO-fg60d-Moserviceogbosenter-01
NO-fg60d-Solheimbfs-01
NO-fg60d-Storbraatenbfs-01
SO-fg60d-Integrerenhet-01
SO-fg80e-Sanderbhg-01
Disse tas  ca kl 22:00:
KK-fg600d-Kongsvingerraadhus-01
HA-fg600d-Hamarraadhus-01
Dato og tid avtales spesielt m kunden:
KK-fg60d-Legevakt-01
Start 18.05.2021 20:00
Slutt 18.05.2021 22:00
ID 931  Alle kunder
Emne Nettverk , sentralt nettverk , oppgradering
Beskrivelse To sentrale, delvis redundante switcher oppgraderes
og restartes
Påvirkning  brukere
  • Trådløst nettverk vil få to korte brudd  i forbindelse med restart i perioden.
  • Agresso blir utilgjengelig i perioden
  • Apple caching  server  vil få kort nedetd i perioden (Lite merkbart)
Start 18.05.2021 21:00
Slutt 18.05.2021 22:00
ID 806  Grue kommune
Emne Fagprogram Acos Oppgradering
Beskrivelse Ny versjon Websak8 og innføring Websak+
Påvirkning  brukere Utilgjengelig  18. og 19. mai
Start 18.05.2021 08:00
Slutt 19.05.2021 23:00
ID 916  Kongsvinger
Emne Nettverk, Eidsiva , planlagt vedlikehold
Beskrivelse Fiber feilretting
Påvirkning  brukere Inntil 1 time nedetid i perioden for:
Austmarka vannverk
Austbo
Austmarka barne- og ungdomsskole
Start 19.05.2021 01:00
Slutt 19.05.2021 04:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 12/5 2021 kl 18:49
  • Til: 24/5 2021 kl 00:00
Hedmark IKT