Planlagt vedlikehold 17. – 23. januar

ID 1360  Alle kunder
Emne Klienter , PC, fase ut gamle PC-er
Beskrivelse Blokkere innlogging og fjerne gamle pc’er
Påvirkning  brukere Det er ikke mulig å logge inn på utgåtte,  gamle pc-er.
Se info på våre nettsider:
Gamle PC-er blir deaktivert
Ny PC må bestilles via nærmeste leder
Gammel PC må sendes for avhending
Start 17.01.2022 09:00
Slutt
ID 1358  Alle kunder
Emne Fagprogram, Microsoft365,  Azure Active Directory
Beskrivelse Legge på HIKT branding på login for Office 365
Påvirkning  brukere Blir kun synlig for brukere som er rene sky-brukere av O365
Start 18.01.2022 12:00
Slutt
ID 1362  Alle kunder
Emne Sentral drift, server, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Oppgradere  linux servere, både Debian og Ubuntu
Påvirkning  brukere Korte brudd på følgende tjenester:
Web-portaler slik som inter – og intra nett
MinSide
Start 18.01.2022 16:00
Slutt 18.01.2022 21:00
ID 1353  Alle kunder
Emne Sentral drift, Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 18.01.2022 18:00
Slutt 18.01.2022 23:00
ID 1355  Hamar , Løten og Stange
Emne Fagprogram Gerica,  oppdatere
Beskrivelse Legge inne nye vaksinekoder
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for brukerne
Start 18.01.2022 19:00
Slutt 18.01.2022 19:15
ID 626  Sør-Odal kommune
Emne Sentral drift, servere, fase ut gamle tjenere
Beskrivelse Flytting av databaser til ny tjener
Påvirkning  brukere Følgende tjenester blir utilgjengelig i perioden:
Citect Skada, Driftskontroll vann og avløp
Utføres i samrbeid med leverandør av systemet
Start 19.01.2022 09:00
Slutt 19.01.2022 12:00
ID 1351  Hamar kommune , Ankerskogen svømmehall,
Sirkula( brakkerigg). Hedmark landbruk
Emne Nettverk, Eidsivas nett, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Planlagt vedlikeholdsarbeid. Omlegging fiber infrastruktur
Påvirkning  brukere Ingen datatjenester tilgjengelig i perioden for
følgende lokasjoner:
EB1000868 Greveløkka skole
EB1002722 Hamar Kulturhus
EB1071522 Jønsrudløkka barnehage
EB1135042 Legekontoret Fengselet
EB1000889 Ingeberg skole
EB1000892 Klukhagan barnehage
EB1079837 HIKT, TFF Øståsvegen
EB1105569 HIKT, TFF Lageråvegen
EB1133364 Hamar kommune, Sandbergsvegen 1
EB1005722 Bolig Vang Øverenga
EB1071525 Slemsrud Barnehage
EB1071528 Øvre Vang Kirke
EB1004248 Bolig Ajerhagan 43
EB1004436 Storhamarhallen
EB1000959 Hedmark landbruk
EB1087954 Kommuneentreprenøren
EB1000910 Skramstad barnehage
EB1110474 HIKT, Sirkula brakkerigg
EB1000916 Storhamar skole
EB1001045 Distrikt Vest Prestrudsenteret
EB1002769 Martodden barnehage
EB1000893 Klukstuen omsorgssenter
EB1000871 Ajer ungdomsskole
EB1003627 Ajer barnehage
EB1132685 Basarbygningen
EB1000913 Solvang skole Hamar
EB1123072 Hamar Frivillighetssentral
EB1006742 Hamar katedralskole – helsesøster
EB1000935 Triangelgården AS
EB1003041 Storhamar Kirke
EB1114613 HIKT, Hamar kommune, driftssentralen
EB1000859 Bolig Vest Sigurd Jarls Gate 25
EB1000875 Ankerskogen svømmehall KF
EB1077340 Vestre Torg P-husHØYENSALGATA2317 HAMAR
EB1004247  Bolig Ajerhagan 43AJERHAGAN2319 HAMAR
EB1000940 Voksenopplæringen for innvandrere på Hamar
Start 20.01.2022 00:00
Slutt 20.01.2022 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 14/1 2022 kl 13:47
  • Til: 24/1 2022 kl 00:00
Hedmark IKT