Planlagt vedlikehold 16. – 22. august

ID 1012  Alle kunder
Emne Sentral drift ,oppdatering  administrasjonsverktøy Wyse
Beskrivelse Oppgradering Wyse Man suite  vers. 3.2.1
Påvirkning  brukere Nye Wyse vil ikke kunne settes opp i tidsrommet
Start 16.08.2021 12:00
Slutt 16.08.2021 14:00
ID 1040   Alle kunder
Emne Sentral drift, Oppdatering  lastbalansering
Beskrivelse Rutinemessig oppgradering av ADC
Påvirkning  brukere Korte brudd  på nettsider , web- og intranett
Tjenester via BYOD
Start 17.08.2021 18:00
Slutt 17.08.2021 21:00
ID 1051  Alle kunder
Emne Sentral drift, Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 17.08.2021 18:00
Slutt 17.08.2021 23:00
ID 1044  Alle kunder
Emne  Sentral drift, sikkerhetsoppdatering  tjenere
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av Xenserver
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for brukere
Start 18.08.2021 08:00
Slutt 18.08.2021 13:00
ID 998  Hamar kommune
Emne Fagprogram, oppgradering, Procasso
Beskrivelse Oppgradering til ny versjon, 9.7
Påvirkning  brukere Procasso utilgjengelig  i perioden (til 11:00)
Start 18.08.2021 09:00
Slutt 18.08.2021 12:00
ID 1046  Sør-Odal,Nord-Odal, Kongsvinger kommune
Emne Nettverk, Eidsivas nettverk, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Vedlikehold/endringsarbeid
Påvirkning  brukere Inntil 2 timer nedetid for  følgende lokasjoner:
EB1067472 Sør-Odal kommune Kloakkrenseanlegget
EB1069301 Nord-Odal kommune, WIFI4EU
EB1000177 Nord-Odal Kommune SD-wan
EB1109679 Nord-Odal Kommune Internett
EB1069349 Sør-Odal kommune, rådhuset lag 2 linje
EB1107875 Sør-Odal kommune, rådhuset Internett
EB1067513 Sør-Odal kommune, rådhuset SD-wan
EB1067767 Sør-Odal kommune, Psykiatrisk Dagsenter
EB1067469 Sør-Odal kommune, frivillighetssentralen
EB1067502 Sør-Odal kommune, Tronbøl barnehage
EB1079636 Sør-Odal kommune, Skogtun
EB1067447 Sør-Odal kommune, Korsmo barnehage
EB1067449 Sør-Odal kommune, Lyshuset
EB1092524 Sør-Odal kommune, Glommasvingen skole
EB1114508 Sør-Odal kommune, Korsmo skole
EB1067429 Sør-Odal Alders- og sykehjem
EB1067455 Sør-Odal kommune, Sander barnehage
EB1067472 Sør-Odal kommune, Kloakkrenseanlegget
EB1067470 Sør-Odal brannstasjon
EB1067437 Sør-Odal kommune, Husfar hjelpemiddelsentral
EB1067435 Sør-Odal kommune, Furubo
EB1067430 Sør-Odal kommune Brekke
EB1068141 Nord-Odal Kommune  Solheim sykehjem
EB1068155 Nord-Odal Kommune  Storbråten bokollektiv
EB1068037 Nord-Odal Kommune  Halmhaugen bokollektiv
EB1068050 Nord-Odal Kommune Møllerhuset bokollektiv
EB1002230 Nord-Odal Kommune  Sand sentralskole
EB1002235 Nord-Odal Kommune  Mo service- og bosenter
EB1002234 Nord-Odal Kommune  Mo barnehage
EB1002232 Nord-Odal Kommune  Garvikåsen bokollektiv
EB1002323  Nord-Odal Kommune  Møllerbakken barnehage
EB1002233 Nord-Odal Kommune  Kommuneskogen
EB1002744 Kongsvinger kommune Sand renseanlegg
EB1002231 Nord-Odal Kommune  Skolene i Mo
EB1065873 Nord-Odal Kommune  HIKT, Psykisk helse
EB1003227 Kongsvinger kommune Skyrud sykehjem
Start 19.08.2021 00:00
Slutt 19.08.2021 06:00
ID 1037 Alle kunder
Emne Sentral drift, sikkerhetsoppdatering  IOS iPad
Beskrivelse Sikkerhetsoppdatering, ny versjon 14.7.1
Påvirkning  brukere iPad til oppvekst og administrasjon
iPad blir  utilgjengelig under  installasjonen av nytt  OS
Start 20.08.2021 20:00
Slutt 27.08.2021 20:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 13/8 2021 kl 09:56
  • Til: 23/8 2021 kl 00:00
Hedmark IKT