Planlagt vedlikehold 15. – 21. november

ID 1216  Kongsvinger kommune
Emne Planlagt strømuttak  Rådhus
Beskrivelse Det må byttes en effektbryter i ny hovedfordeling
i Rådhuset
Påvirkning  brukere Strømløst i ca 30 minutter:
 IKT rom 206 ( UPS)
Brannsentral (Batteri back-up)
Certego dør sentral i 2. etg. (batteri back-up)
Servicetorget
Heis
Hovedfordelingen forsyner alle installasjoner i ‘’nyeste del’’
mot Biblioteket fra kjeller t.o.m. 3.etg.
Start 15.11.2021 06:00
Slutt 15:11.2021 06:30
ID 1229  Hamar kommune, Sirkula
Emne Eidsiva,   planlagt vedlikehold
Beskrivelse Oppgradering Kjerneruter
Påvirkning  brukere Inntil 30 minutter nedetid for  følgende lokasjoner:
EB1071527 Vestenga barnehage
EB1000902 Prestrud skole
EB1071521 Bolig Vest Furubergvegen 165
EB1071519 Bolig Vest Furubergvegen 167
EB1127378 Bolig Vest, Furubergvegen 195
EB1093764 Hedmark IKT, Vekten 5
EB1071509 Bolig Vest Vognvegen 81
EB1007235 Hol barnehage
EB1111322 HIKT, Hamar kommune
EB1001048 HIKT Furuberget barnehage
EB1000861 HIKT Bolig Vest, Vognvegen 81
EB1001113 HIKT Bolig Hamar kommune
EB1003090 HIKT Boligsosial avdeling Furubergvegen 195
EB1000939 HIKT Vestenga barnehage
EB1000902 HIKT Prestrud skole
EB1007235 Hol barnehage
EB1109888 HIKT, Sirkula, Brumunddal gjenvinningsstasjon HIKT
EB1106276 TFF Hesteskoen 6
EB1095129 Bolig Herzbergsgate 49
Start 16.11.2021 00:00
Slutt 16:11.2021 06:00
ID 1228  Alle kunder
Emne Sentral drift, Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 16.11.2021 18:00
Slutt 16.11.2021 23:00
ID 1166  Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal , Grue
Emne Fagprogram Profil, oppgradering
Beskrivelse Oppgradering bestilt av forvaltningsteam
Påvirkning  brukere Ustabilit med perioder opptil 30 min med utilgjengelighet
Start 16.11.2021 19:00
Slutt 16.11.2021 23:00
ID 1230  Alle kunder
Emne Fagprogram HsPro oppgradering
Beskrivelse Ny versjon med feilretting
Påvirkning  brukere HsPro utilgjengelig i perioden
Start 16.11.2021 19:00
Slutt 16.11.2021 21:00
ID 1214, 1222  Sirkula , Givas
Emne Fagprogram Komtek oppgradering
Beskrivelse Ny versjon Komtek forvaltning  2021.1
Påvirkning  brukere Utilgjengelig i perioden
Start 16.11.2021 20:00
Slutt 16.11.2021 22:00
ID 1234  Alle kunder
Emne Database, oppgradering  lisenser
Beskrivelse Oppgradering fra Standard til Enterprise lisens
Påvirkning  brukere Vil gi nedetid i perioden for flere  programmer:
Aivo
Visma Enterprise
Komtek
EQS
Flyvo
GAT
Gemini VA
Navision
Corporater
Riskmanager
Fri4
Acos
Pureservice (Selvbetjeningsportal)
Start 16.11.2021 20:00
Slutt 16.11.2021 22:00
ID 1212  Hamar, Kongsvinger, Sør-Odal  , GIV
Emne Fagprogram, Visma Flykting (Flyvo) Endring
Beskrivelse Bedre sikkerhet ved flytting av baser
Påvirkning  brukere Programmet er utilgjengelig i perioden
Start 17.11.2021 18:00
Slutt 17.11.2021 21:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 11/11 2021 kl 12:59
  • Til: 22/11 2021 kl 00:00
Hedmark IKT