Planlagt vedlikehold 15. – 21.mars

ID 797  Hamar, Løten og Stange kommune
Emne Installere  systemprogramvare .Net core Framework
Beskrivelse Nødvendig før oppgradering av Gerica
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning  for sluttbruker
Start 13.03.2021 18:00
Slutt 13.03.2021 18:30
ID 621  Alle kunder
Emne Sentral drift, lagring
Beskrivelse Utvidelse av ny lagringsløsning mx7000
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker.
Start 15.03.2021 12:00
Slutt 15.03.2021 16:00
ID 781  Alle kunder
Emne Testkjøring reservestrømsaggregat
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 16.03.2021 18:00
Slutt 16.03.2021 19:00
ID 794  Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 16.03.2021 18:00
Slutt 16.03.2021 21:00
ID 807  Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue og Hias
Emne Installere SSL-sertifikat på Visma tjener for Visma
Enterprise.
Beskrivelse Øke sikkerhet  og fjerne  advarsel til brukere
Påvirkning  brukere Vil ikke lenger få advarsel at  nettsiden ikke er sikker når
nettsiden åpnes i Chrome nettleser.
Start 16.03.2021 18:00
Slutt 16.03.2021 19:00
ID 778 HIKT
Emne Eidsiva  varsel planlagt arbeid
Beskrivelse Vedlikehold – endringsarbeid
Påvirkning  brukere Berørte samband:
EB1124357 Hedmark IKT, DGI Gardermoen
Inntil 6 timer nedetid i perioden.
Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 18.03.2021 00:00
Slutt 18.03.2021 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 12/3 2021 kl 09:06
  • Til: 22/3 2021 kl 00:00
Hedmark IKT