Planlagt vedlikehold 15. – 21. februar

ID   728  Alle Kunder
Emne Testkjøring reservestrømsaggregat
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning  brukere Påvirker ikke sluttbruker
Start 16.02.2021 18:00
Slutt 16.02.2021 19:00
ID 740  Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 16.02.2021 18:00
Slutt 16.02.2021 21:00
ID 743  Sør-Odal
Emne Fagprogram Hk-Data oppgradering
Beskrivelse Ny versjon
Påvirkning  brukere 30 minutters nedetid i perioden
Start 16.02.2021 18:00
Slutt 16.02.2021 21:00
ID 753  Kartsamarbeid nord
Emne Fagprogram Gemini Matrikkel synk oppdatering
Beskrivelse Ta i bruk ny tjeneste fra kartverket for uthenting av matrikkel-informasjon
Påvirkning  brukere Kort periode med ustabilitet  for matrikkel -data
Start 16.02.2021 18:00
Slutt 16.02.2021 21:00
ID 746  HIKT
Emne Fagprogram Trio, Callback og  DataManager
Beskrivelse Lisenser legges inn
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 17.02.2021 12:00
Slutt 17.02.2021 14:00
ID 748  Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdatering LokalAdministrator
Beskrivelse Lokal administratortilgang fjernes, erstattes av
Selvbetjeningsløsning
Påvirkning  brukere Brukere må benytte selvbetjeningsløsning for
å få lokal administratortilgang en  begrenset periode
Start 18.02.2021 13:00
Slutt 19.02.2021 13:00
ID 731  Alle kunder
Emne Lokal windows oppgradering
Beskrivelse Ny versjon. Drøyt 200  klienter har utgått versjon.
Påvirkning  brukere Ca 30 minutters venting ved 1. oppstart etter
Oppdateringen.
Berørte er informert med  melding til skjerm.
Start 19.02.2021 15:00
Slutt

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 12/2 2021 kl 09:32
  • Til: 22/2 2021 kl 00:00
Hedmark IKT