Planlagt vedlikehold 14. – 20. september

ID 299  Grue Kommune
Emne Ny løsning for sikkerprint
Beskrivelse Alle Canon (sikkerprint) maskiner , blir flyttet til ny løsning
Påvirkning  brukere Etter flytting må alle benytte sikkerprint-kort for å hente sine utskrifter til sikkerprint. Informasjon er gitt til alle ansatte i  Grue  i en egen epost
Start 14.09.2020 07:00
Slutt 15.09.2020 13:00
ID 84  Hamar, Løten og Stange kommune
Emne Oppgradering av  tjener for Jupiter innsyn
Beskrivelse Nytt operativsystem
Påvirkning  brukere Jupiter innsyn blir utilgjengelig i perioden
Start 15.09.2020 16:00
Slutt 15.09.2020 20:00
ID 360  Alle kunder
Emne Datahall, Nødstrøm, Vedlikehold
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning
Start 15.09.2020 18:00
Slutt 15.09.2020 19:00
ID 367  Alle kunder
Emne Sentral drift, Server, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering  av sikkerhet
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd i perioden.
Start 15.09.2020 18:00
Slutt 15.09.2020 23:45
ID 369  Alle kunder
Emne Endre konfigurasjon på sentral nettverkkomponent
Beskrivelse Del av feilretting på nettverksproblem
Påvirkning  brukere Kan resultere i 5 min nedetid for noen lokasjoner.
Start 15.09.2020 21:30
Slutt 15.09.2020 22:00
ID 302 Løten Kommune, HIB
Emne Ny løsning for sikkerprint
Beskrivelse Alle Canon (sikkerprint) maskiner , blir flyttet til ny løsning
Påvirkning  brukere Etter flytting må alle benytte sikkerprint-kort for å hente sine utskrifter til sikkerprint. Informasjon er gitt til alle ansatte i  Løten og berørte i HIB  i en egen epost
Start 16.09.2020 07:00
Slutt 17.09.2020 15:00
ID 363   GIVAS, GBI,  Grue –  og Kongsvinger  kommune
Emne EIDSIVA:  VARSEL OM PLANLAGT ARBEID
Beskrivelse Fiberomlegging
Påvirkning  brukere GIVAS, GBI, Grue kommune:
Estimert Inntil 6  timer  i perioden
Berørte samband:
 EB1076583 GIVAS – RA 900 Kirkenær renseanlegg
EB1002237 Gromungen barnehage, avd. Namnå
EB1086092 Solungen barnehage
EB1001952 Thoresplassen
EB1001947 Gruehallen
EB1001950 Pelerudsgutua 25 bofellesskap
EB1003797 Jernbaneveien bofellesskap
EB1002982 Glåmdal brannvesen, Grue brannstasjon
Påvirkning  brukere Kongsvinger kommune:
Lokasjonene i Kongsvinger har en redundant løsning
for oppkobling mot HIKT via Eidsiva’s nett.
Det er derfor ikke planlagt påvirkning for disse.
Det kan likevel ikke utelukkes at det blir driftsforstyrrelser
for disse stedene i deler av, eller hele perioden.
Berørte samband:
EB1003397  Rådhus, Kongsvinger kommune
Kongsvinger bibliotek
Vennersberg skole
Marikollen skole
Langeland skole
Amundheimet barnehage
Vennersberg barnehage
Marikollen barnehage
Langeland barnehage
Kongsvinger Vekstsenter (Rasta)
Schüsslersveg (KK-eiendom)
GBI (Brannstasjonen)
Kongsvinger Aktivitet&Bistand
Tajevegen 2,4 og 6  Kongsvinger
GIVAS (administrasjon)
Kongsvinger svømmehall
Kongsvinger Idrettshaller
GIV
Glåmdalen legevakt
Langelandshjemmet
Start 16.09.2020 00:00
Slutt 16.09.2020 06:00
ID 364  Alle kunder
Emne Sett ny passordregel for elever, med krav til antall tegn
Beskrivelse Sikkerhetsmessig vurdering fra sikkerhetsråd.
Påvirkning  brukere Ny  regel gir ingen direkte påvirkning, .
men vil kreve at regelen følges ved bytte av passord
Alle elever må bytte passord før 1. oktober.
Mer informasjon vil bli gitt  til skoleledere.
Tidsplan:  (Foreløpig)
Mandag 7. september:   Roverud skole Kongsvinger
Tirsdag 8. september:     Ingeberg skole Hamar,
                                                 Hoberg skole , Stange
Onsdag 9. september:    Kongsvinger kommune
Torsdag 10. september: Stange og løten kommune
Tirsdag 14. september: Sør-Odal,  Nord-Odal og Grue kommune
Start 07.09.2020 08:00
Slutt 15.09.2010 16:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 11/9 2020 kl 09:25
  • Til: 21/9 2020 kl 00:00
Hedmark IKT