Planlagt vedlikehold 14. – 20. juni

ID 986  Hikt
Emne Sentral drift, Lagring, oppdatering
Beskrivelse Unity SRS V3, Oppdatering og sikkerhet
Påvirkning  brukere Ingen  påvirkning for brukere.
Start 14.06.2021 10:00
Slutt 14.06.2021 11:00
ID 980  Hikt
Emne Sentral drift, Lagring, oppdatering
Beskrivelse OpenManagerEnterprise, ny versjon 3.6.0.41
Påvirkning  brukere Ingen  påvirkning for brukere.
Start 14.06.2021 12:00
Slutt 14.06.2021 13:00
ID 936  Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Hias
Emne Fagprogram Visma Enterprise , oppgradering
Beskrivelse Årsoppgradering  til V. 2021.1
Påvirkning  brukere Inntil 1 dag for brukerne
15. juni: Applikasjon og database gir nedetid for
Samtlige.  Web-applikasjonene tas pr kommune
16. juni: Ressurstyring KK, SO,GR.  Nedetid  09:00-11:00
Start 15.06.2021 08:00
Slutt 16.06.2021 16:00
ID 988  Alle kunder
Emne Sentral drift, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av sikkerhet (Debian Linux)
Påvirkning  brukere Web-portaler, kommunenes inter – og intranettsider,
samt minSide vil få kort nedetid, etter kl 1800
Start 15.06.2021 16:00
Slutt 15.06.2021 20:00
ID 959  Alle kunder
Emne Sentral drift, nødstrømsaggregat og Kjøling,  test
Beskrivelse Rutinemessig testkjøring
Påvirkning  brukere Ingen  påvirkning for brukere.
Start 15.06.2021 18:00
Slutt 15.06.2021 19:00
ID 978  Flere kunder
Emne Lagring , tjener , utvide
Beskrivelse Tjener hikts-yd-web01  trenger utvidelse av kapasitet
Påvirkning  brukere Noen web-sider blir utilgjengelige i perioden
Berørte websider:
Fiksgata.kongsvinger.no
vinduet.kongsvinger.no
riik.no
visitodalen.no
wwwca.hedmark-ikt.no
gbi.no
portal.innlandsgis,no
kvartal52.no
hedmarken-brannvesen.no
beta.kongsvinger.kommune.no
hikt2025.hedmark-ikt.no
idesky.hedmark-ikt.no
hedmark-ikt.no
smartbestilling.hedmark-ikt.no
aakersposten.no
fritidstilbud.no
Start 15.06.2021 18:00
Slutt 15.06.2021 18:30
ID 979  Alle kunder
Emne Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 15.06.2021 18:00
Slutt 15.06.2021 23:00
ID 971  Grue kommune, GIVAS, GIB
Emne Nettverk, Eidsivas nett, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Vedlikeholds – og endringsarbeid
Påvirkning  brukere Nedetid inntil 6 timer i tidsrommet
Berørte samband:
EB1001038 Grue Rådhus
Grue alders og sykehjem
EB1082799 Grue kirkekontor
EB1076583 GIVAS – RA 900 Kirkenær renseanlegg
EB1086092 Solungen barnehage
EB1002237 Gromungen barnehage, avd. Namnå
EB1001952 Thoresplassen
EB1001947 Gruehallen
EB1001950 Pelerudsgutua 25 bofellesskap
EB1002982 Glåmdal brannvesen, Grue brannstasjon
Start 17.06.2021 00:00
Slutt 17.06.2021 06:00
ID 985  Alle kunder
Emne Brukerhåndtering , Multi-faktor autentisering
Beskrivelse Endre info melding
Påvirkning  brukere Bedre informasjon ved  registrering av  mobilnummer
Start 18.06.2021 09:00
Slutt

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 11/6 2021 kl 10:32
  • Til: 21/6 2021 kl 00:00
Hedmark IKT