Planlagt vedlikehold 12. – 18. september

ID 427  Kongsvinger  kommune
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Roverud sykehjem
Skyrud sykehjem
Vardåsen fengsel
Vardåsen bo- og omsorgsenter
Vangen bhg
Kongsvinger fengsel
Legevakt Covid-19
Øvrebyen vgs
Gågaten 19
Start 12.10.2020 20:00
Slutt 12.10.2020 22:00
ID 430  Alle kunder
Emne Endre utrulling av iPad iOS oppgraderinger
Beskrivelse Bedre kontroll for å unngå  mulige feil i nye versjoner
Påvirkning  brukere Ingen direkte påvirkning
Start 12.10.2020 14:00
Slutt 13.10.2020 15:30
ID  Hamar, Løten og Stange
Emne Restart av databasetjener
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold
Påvirkning  brukere Det vil bli et kort brudd for følgende tjenester:
Familia, Socio, Gerica test
Start 13.10.2020 18:00
Slutt 13.10.2020 18:15
ID 402  Hamar, Stange og Løten kommune
Emne Installasjon av Visma Link 6
Beskrivelse Dagens løsning (kommserver) støttes ikke lenger, og må byttes.
Påvirkning  brukere Kan påregnes noe forsinkelse i Meldingsutveksling mellom kommunen  og spesialisthelsetjenesten/fastleger .
Start 12.10.2020 08:00
Slutt 13.10.2020 15:00
ID 327   Hamar kommune
Emne Socio og LifeCare for Socio
Beskrivelse Oppgradering til ny versjon
Påvirkning  brukere Utilgjengelig for brukerne:
Socio –   frem til 09:00
Lifecare  –   Hele perioden
Start 13.10.2020 08:00
Slutt 13.10.2020 12:00
ID 417  Løten, Nord-Odal, Sør-Odal
Emne Flytting av databaser for Fri5
Beskrivelse Flyttes til nye tjenere da  eksisterende har nådd EOL (End Of Life)
Påvirkning  brukere Fri5 utilgjengelig i perioden.
Disse påvirkes:
Klienter som  bruker fri5
booking.loten.kommune.no
idrettshallen.nord-odal.kommune.no
booking.sor-odal.kommune.no
forening.sor-odal.kommune.no
Start 13.10.2020 18:00
Slutt 13.10.2020 21:00
ID 429  GIVAS, Kongsvinger  kommune
Emne Oppgradering av firmware på switcher
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold, sikkerhet og stabilitet.
Påvirkning  brukere Kort brudd i løpet av perioden for:
Givas RA300 Kontrollrom
Givas ra300 serverrom
Givas Granlivegen
Givas hb202
Givas Austmarka vb
Givas ra900
Givas ra950
Givas Botner
Givas pa980
Givas skotterud ra
Kongsvinger Eidskog rådhus
Start 13.10.2020 20:00
Slutt 13.10.2020 22:00
ID 175  Hamar, Løten og Stange
Emne Oppdatering Gerica
Beskrivelse Oppdatering  med nye kommune/fylkes nummer.
Påvirkning  brukere Alle brukere må logges ut av Gerica før endringen.
Delvis utilgjengelig i perioden.
Start 13.10.2020 18:00
Slutt 13.10.2020 20:00
ID 437  Alle kunder
Emne Oppdatering av Trio – tjenere
Beskrivelse Oppdatering  påkrevd av nye tjenester
Påvirkning  brukere Hovednummer og trio utilgjengelig  i 2 x 5 minutter
I løpet av perioden
Start 14.10.2020 16:30
Slutt 14.10.2020 18:30
ID Alle kunder
Emne Norsk HelseNett
Beskrivelse Rutinemessig vedlikehold
Påvirkning  brukere Web og meldingstjeneste  over Norsk HelseNett
blir utilgjengelig i perioden.
Start 19.10.2020 01:00
Slutt 19.10.2020 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 8/10 2020 kl 15:26
  • Til: 19/10 2020 kl 00:00
Hedmark IKT