Planlagt vedlikehold 12. – 18. april

ID 850  Kongsvinger, Grue, Sør-Odal
Emne Fagprogram Visma Velferd oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til  versjon 4.9.0
Påvirkning  brukere Visma Velferd utilgjengelig i perioden
Start 12.04.2021 21:00
Slutt 12.04.2021 23:00
ID 853  HIKT
Emne Virtuelt miljø (VmWare) konfigurering
Beskrivelse Endre vektordning for trafikk
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for brukere
Start 12.04.2021 10:00
Slutt 12.04.2021 15:00
ID 855  Alle kunder
Emne Sentral drift, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Øker sikkerhet for webmail  (IPS -owa bruteforce)
Påvirkning  brukere Ingen direkte påvirkning for brukere
Start 12.04.2021 13:00
Slutt 15.04.2021 13:00
ID 785  Sør-Odal kommune  , NAV
Emne Fagprogram Visma Velferd  ny  tjeneste
Beskrivelse Innføring  av Digisos integrasjon
Påvirkning  brukere Noe ustabilitet må påregnes
Start 13.04.2021 08:00
Slutt 13.04.2021 14:00
ID 854  Alle kunder
Emne Sentral drift, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av sikkerhet (Debian Linux)
Påvirkning  brukere Web-portaler, kommunenes inter – og intranettsider,
samt minSide vil få kort nedetid
Start 13.04.2021 16:00
Slutt 13.04.2021 21:00
ID 833   Alle kunder
Emne Sental drift, Lagring, ny løsning
Beskrivelse Flytte Applikasjons, avdeling- og hjemmeområdet
for sikkersone
Påvirkning  brukere Disse områdene blir utilgjengelige deler av perioden
Start 13.04.2021 18:00
Slutt 13.04.2021 21:00
ID 837  HIKT
Emne Sentral drift sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Bedre sikkerhet ved bedre passord på servicebruker
Påvirkning  brukere Ingen direkte påvirkning for brukere
Start 13.04.2021 18:00
Slutt 13.04.2021 19:00
ID 848  Stange kommune
Emne Sentral drift , utvide kapasitet
Beskrivelse Utvide minne og mer CPU til Tjener for socio
Påvirkning  brukere Socio utilgjengelig i perioden
Start 13.04.2021 18:00
Slutt 13.04.2021 18:30
ID 849 Kongsvinger, Grue, Nord- og Sør-Odal
Emne Sentral drift, sikkerhetsforbedring
Beskrivelse Aktivere nye krypteringsnøkler for fjerntilgang
Påvirkning  brukere Fjerntilgang utilgjengelig 10 – 15 minutter
Start 13.04.2021 19:00
Slutt 13.04.2021 19:30
ID 851 Alle kunder
Emne Nettverks, Eidsivas nett, oppgradering
Beskrivelse Feilretting for VPN-kluster med programoppdatering
Påvirkning  brukere Et kort brudd  i løpet av perioden
Ved feilsituasjoner kan dette gi nedetid hele perioden
Start 13.04.2021 22:00
Slutt 14.04.2021 01:00
ID 856  Alle kunder
Emne Sentral drift, sikkerhetsforbedring
Beskrivelse Tette sikkerhets svakhet
Påvirkning  brukere Ingen direkte påvirkning for brukere
Start 13.04.2021 13:00
Slutt 13.04.2021 14:00
ID 846  Alle kunder
Emne Sentral drift, epost-løsning, sikkerhetsoppdatering
Beskrivelse Installere cumulative update 20  for Exchange
Påvirkning  brukere Ingen direkte påvirkning for brukere
Start 14.04.2021 16:00
Slutt 14.04.2021 23:45

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 9/4 2021 kl 12:53
  • Til: 19/4 2021 kl 00:00
Hedmark IKT