Planlagt vedlikehold, 11. – 24. april

I påskeuken, 11. – 18. april, er det «frys»-periode for endringer. Det vil si vi kun utfører kritisk feilretting i denne perioden.

 

Planlagt vedlikehold 19. – 24. april:

ID 1521  Alle kunder
Emne Sentral drift, Sikkerhetsoppdatering  Database
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Utføres  sammen med oppdatering av  Windows tjenere,
endring #0000 (ikke fått eget nummer enda)
Berørte tjenester vil bli utilgjengelig   omtrent 30 min
Berørte tjenester er Bl.a:
Profil
Gerica
Familia
Socio
Agresso
HsPro
Acos Websak
Visma Enterprise
EQS
Start 19.04.2022 18:00
Slutt 19.04.2022 21:00
ID 0000  Alle kunder  (Ikke tildelt  automatisk nummer enda)
Emne Sentral drift, Sikkerhetsoppdatering  Windows tjenere
Beskrivelse Rutinemessig  sikkerhetsoppdatering
Påvirkning  brukere Alle tjenester vil få et kort brudd
Start 19.04.2022 18:00
Slutt 19.04.2022 21:00
ID 1515  Hamar, Nord-Odal, Stange, Sør-Odal
Emne Nettverk, Eidsivas nett, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Planlagt vedlikehold
Påvirkning  brukere Berørte lokasjoner  vil kunne få nedetid opptil  15 minutter
Hol Barnehage
Casa Blanca stortorget
Prestrudhallen
Bolig vest, Furubergvegen 195
Nord-Odal Rådhus (kun teknisk nett)
Stange rådhus (kun teknisk nett)
Kongsvegen 334
Drengestua
Trafikk tellepunkt Vangsvegen
Vestre torg P-hus
Østre torg P-hus
Sør-Odal kommune Rådhus
Sør-Odal Alders- og sykehjem
Start 21.04.2022 00:00
Slutt 21.04.2022 06:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 8/4 2022 kl 10:29
  • Til: 25/4 2022 kl 00:00
Hedmark IKT