Planlagt vedlikehold 10. – 16. mai

ID 913  Alle kunder
Emne Nettverk , Trådløst nettverk, oppgradering
Beskrivelse Rette feil, bedre sikkerhet og stabilitet
Påvirkning  brukere Medfører noe nedetid i perioden  for:
Kongsvinger u-skole
Glommasvingen skole
Start 11.05.2021 16:00
Slutt 11.05.2021 23:00
ID 884  Hamar, Løten og Stange
Emne Fagprogram EQS oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til Versjon  7.06
Påvirkning  brukere EQS utilgjengelig  1 time i perioden
Start 11.05.2021 18:00
Slutt 11.05.2021 21:00
ID 893  Alle kunder
Emne Sental drift, Lagring,  oppgradering
Beskrivelse Feilretting. Ny versjon styringsprogram(Unisphere)
Påvirkning  brukere Noe redusert ytelse lagring  i perioden
Start 11.05.2021 18:00
Slutt 11.05.2021 21:00
ID 887  Hamar, Stange og Løten
Emne Fagprogram Familia, Oppgradering
Beskrivelse Oppgradering til versjon 8.9
Påvirkning  brukere Familia blir utilgjengelig en time i perioden
Start 11.05.2021 21:00
Slutt 11.05.2021 23:00
ID 865  Nord-Odal, Sør-Odal, Stange
Emne Nettverk, Oppdatere systemprogram
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av  funksjonalitet
og sikkerhet
Påvirkning  brukere Totalt 15 minutter nedetid, fordelt på tre perioder
Disse lokasjoner blir berørt:
NO-fg60d-PsykiskHelse-01
SO-fg60d-Disenabhg-01
SO-fg60d-Furubo-01
SO-fg60d-Husfarhjelp-01
SO-fg60d-Integrerenhet-01
SO-fg60d-Korsmobhg-01
SO-fg60d-Lyshuset-01
ST-fg60d-Enerhaugenbhg-01
ST-fg60d-Feierkontoret-01
ST-fg60d-Gineharbvn42bfs-01
ST-fg60d-Hagelundv14-01
ST-fg60d-Hagelundv22bfs-01
ST-fg60d-HelsesoesterStange-01
ST-fg60d-Hobergbhg-01
ST-fg60d-HoegmyrBofellskap-01
ST-fg60d-Holmlundbhg-01
ST-fg60d-Joensberglandbrukssk-01
ST-fg60d-Kulturogfritid-01
ST-fg60d-LilleKjonerudbfs-01
st-fg60d-linjevegen79bofellesskap-1
ST-fg60d-Maskinstasjonen-01
ST-fg60d-Meierigarden-01
ST-fg60d-Navnebergetbhg-01
ST-fg60d-Nordstadbhg-01
ST-fg60d-Nordstadbofellesskap-01
ST-fg60d-Nyboveien28-01
ST-fg60d-OLandfaldsvn78bfs-01
ST-fg60d-Ottestadpleie-01
ST-fg60d-OttestadSykehjem-01
ST-fg60d-Rekomfaret5-01
ST-fg60d-Romedalbhg-01
ST-fg60d-StangeKultursk-01
ST-fg60d-Tangenbhg-01
ST-fg60d-Torstadvn48b-01
ST-fg60d-Tunbekkvegen9-01
ST-fg60d-Vallsetbhg-01
ST-fg60d-VallsetBogSsenter-01
ST-FG80E-StangeUSkole
ST-fg80e-Aasbygdaskogbhg-01
Start 11.05.2021 18:00
Slutt 11.05.2021 22:00
ID 905 Givas, Løten  og Stange, Eksterne konsulenter
Emne Nettverk, Sentralt nettverk , oppgradering
Beskrivelse Ny versjon PulseSecureAppliance, bedre sikkerhet.
Påvirkning  brukere Ingen tilgang i perioden for:
Vakttjeneste Givas
VA-vakt i Løten og Stange
Eksterne  konsulenter
Start 11.05.2021 20:00
Slutt 11.05.2021 21:00
ID 906  Nord-Odal, Kongsvinger,   HIKT
Emne Nettverk, Sentralt nettverk, Oppgradering Firmware
Beskrivelse Nødvendig oppgradering, etter info fra  Dell
Påvirkning  brukere Lokasjoner med  5 min nedetid i perioden:
Nord-Odal Rådhus
Nord-Odal Sykehjem
GIVAS
Rastavegen 5
Holthallen
Tajevegen2
KKE Shusslersveg
Vennersberg skole
Vennersberg barnehage
Amundheimet bhg
Vekstsenteret  Helsetjenester
GIV
HIKT Rasta
Lierrasta psykiatriboliger
Tajevegen 2, 4 og 6.
Start 11.05.2021 21:00
Slutt 11.05.2021 22:00
ID 908  Alle kunder
Emne Nettverk, Eidsivas nett, Endre routing
Beskrivelse Feilretting Uniflow
Påvirkning  brukere Mindre problem med skrivere etter nettverksbrudd
Start 11.05.2021 21:00
Slutt 11.05.2021 23:00
ID 852  Kongsvinger
Emne Fagprogram Visma Enterprise, kundebestilling
Beskrivelse Oppsett av fakturadistribusjon til små selskaper
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for brukerne
Start 12.05.2021 08:15
Slutt 12.05.2021 12:00
ID HIKT – Alle kunder
Emne Sentral drift, Lagring, ny løsning
Beskrivelse Første sync av Applikasjons, avdeling, GIS-, prosjekt- og hjemmeområde indre sone
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for brukerne
Start 12.05.2021 15:00
Slutt 17.05.2021 12:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 6/5 2021 kl 20:48
  • Til: 17/5 2021 kl 00:00
Hedmark IKT