Planlagt vedlikehold 1. – 7. mars

ID 755 Alle kunder, Sør-Odal blir ikke berørt
Emne GlobalConnect, Oppgradering sambandslinjer Telefoni
Beskrivelse Rutinemessig programoppdatering
Påvirkning  brukere 30 – 60 minutter nedetid i perioden for fasttelefoner IP
Start 01.03.2021 00:00
Slutt 01.03.2021 06:00
ID 774 Alle kunder
Emne Oppdatere virtuelt tjener miljø,  ESXI VMware
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av sikkerhet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Start 01.03.2021 08:00
Slutt 01.03.2021 16:00
ID 773  HIKT
Emne Oppdatere virtuelt tjener miljø, Vcenter Vmware
Beskrivelse Rutinemessig oppdatering av sikkerhet
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for sluttbruker
Vmware administrasjon utilgjengelig HIKT
Start 01.03.2021 18:00
Slutt 01.03.2021 19:30
ID 775  Kongsvinger kommune
Emne Oppgradering Terminaltjener miljø sikker sone
Beskrivelse Alle sikre applikasjoner flyttet over til nye virtuelle tjenere
Påvirkning  brukere Ingen planlagt  påvirkning for sluttbruker
Start 01.03.2021 12:00
Slutt 04.03.2021 12:00
ID 769 Hamar kommune
Emne Fagprogram VO/Fly oppgradering
Beskrivelse Ny versjon som støtter overføring vedtak NIR
Påvirkning  brukere Visma Voksenopplæring/Flyktning utilgjengelig i perioden
Start 02.03.2021 18:00
Slutt 02.03.2021 21:00
ID 759  Alle kunder
Emne Sentralt nett, Oppgradering , tilkobling til Eidsiva’s nett
Beskrivelse Ny versjon, løser kjent problem med VPN tunell
Påvirkning  brukere Det vil kunne merkes noe ustabilitet i perioden
Start 02.03.2021 22:00
Slutt 02.03.2021 23:30

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 25/2 2021 kl 12:36
  • Til: 8/3 2021 kl 00:00
Hedmark IKT