Planlagt vedlikehold 01. – 7. november

ID 1177  Alle kunder, utenom Sør-Odal
Emne Telefoni, sentral , planlagt arbeid
Beskrivelse GlobalConnect melder om planlagt arbeid på  programvare
Påvirkning  brukere Linjene vi ringer inn/ut igjennom blir utilgjengelige
All telefoni , også på pleie&Omsorg blir utilgjengelig
30 – 60 minutter i perioden
Start 01.11.2021 00:00
Slutt 01.11.2021 06:00
ID 1193  Alle kunder
Emne Nettverk , NHN, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Norsk Helsenett varsler planlagt teknisk vedlikehold
Påvirkning  brukere Nettsider og meldingstjenester mot NHN blir utilgjengelig
i perioden.
Start 01.11.2021 01:00
Slutt 01.11.2021 06:00
ID 1195  Hamar kommune
Emne Nettverk, Eidsivas nett, planlagt vedlikehold
Beskrivelse Planlagt arbeid som kan føre til brudd på tjeneste
Påvirkning  brukere Ingen  data eller telefoni i perioden for disse lokasjoner:
Hamar Rådhus
Bolig Vang Elverhøy
Børstad ungdomskole
Distrikt Vang Finsalsenteret
Ener ungdomsskole
Lovisenberg barnehage
Basarbygningen
Ridabu skole
Trafikktellepunkt  Vangsvegen
Casa Blanca bygg
Legekontoret Fengselet
Biblioteket Vang
VO Olsrud Hamar
Lundbo barnehage
Bolig Sentrum Maths PedersensGate 31
Start 02.11.2021 00:00
Slutt 02.11.2021 06:00
ID 1204  Alle kunder
Emne Sentral drift, Epost, sikkkerhetsoppdatering
Beskrivelse Nye oppdateringer for å tette sikkerhetshull
Påvirkning  brukere Ingen påvirkning for kunder
Start 02.11.2021 16:00
Slutt 02.11.2021 23:00
ID 1198  Alle kunder
Emne Nettverk , Sentralt nettverk, Norsk Helsenett, NHN
Beskrivelse NHN bytter utstyr  for oppkobling mot  NHN for
Påvirkning  brukere All trafikk mot NHN blir nede i perioden, bl.a.
Nettsider og meldingstjenester mot NHN blir utilgjengelig
Start 02.11.2021 18:00
Slutt 02.11.2021 19:00

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 29/10 2021 kl 09:36
  • Til: 8/11 2021 kl 00:00
Hedmark IKT