PC utgått på dato blir IKKE stengt

Viser til tidligere utsendte EOL-varsel («End Of Life») for datamaskiner i vår løsning/samt for PC’er som ikke har vært pålogget siste året.

P.g.a koronaviruset er det store forsinkelser på leveranser av enkelte typer utstyr framover, bl.a PC’er.

Stenging av PC’er som meldt i disse varslene er utsatt, og vi sender ny beskjed når dette er aktuelt igjen.

En del kunder har bestilt og mottatt nye PC’er, noen venter på leveransen og andre har ikke bestilt enda. Utsettelsen gjelder alle.

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 18/3 2020 kl 09:30
  • Til: 7/8 2020 kl 16:00
Hedmark IKT