Norsk helsenett – Nettverksproblemer – 18.02.2021

INFO FRA NORSK HELSENETT

Nettverksproblemer 18.02.2021

Saksnummer:
Start: 
Slutt: Ukjent

Norsk helsenett opplevde i formiddag en nettverksfeil i ett av datasentrene som medførte at flere tjenester var trege eller vanskelig tilgjengelige. Feilen ble rettet etter ca. 15 minutter, men det er fortsatt noen applikasjoner som ikke kan brukes.

Dette gjelder blant annet innlogging i helsenorge.no og problemer med meldingsutveksling via EDI.

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 18/2 2021 kl 11:30
  • Til: 18/2 2021 kl 22:00
Hedmark IKT