Lokasjon Skyrud, Kongsvinger, er nede

Lokasjonen er uten data- og telefonitjenester pga. feil på mast Holtberget. Eidsiva sender ut mannskap. Rettetid er ukjent.

 

 

Hedmark IKT