Leveranse av utstyr ifm Coronavirus

 

Hedmark IKT registrerer nå potensielle leveranseproblemer fra ulike leverandører som effekt av Coronaviruset. Vi må derfor forvente forsinkelser på leveranser av enkelte typer utstyr framover.

 

På kort sikt gjelder dette i hovedsak bærbare PCer, men vi må også forvente leveranseproblemer på annet teknisk utstyr i en periode. Hedmark IKT er i ferd med å kartlegge den faktiske situasjonen og gjør noen interne tiltak for å kompensere for dette opp mot aktuelle leverandører. HIKT ser også at det kan bli aktuelt å prioritere mellom ulike bestillinger og behov hvis mangelen på viktig utstyr vedvarer. Dette vil vi gjøre i samråd med de berørte kommuner og bestillere hvis det blir aktuelt.

Hvor lenge vi vil bli berørt av dette er dessverre ikke lett å si noe om, men vi vil komme med oppdatert informasjon fortløpende. Pr i dag anser vi ikke dette som en kritisk utfordring, men skulle situasjonen vedvare over tid, vil det være aktuelt å be om tydeligere føringer fra kommunene på prioritet. Hvis dette blir aktuelt, vil Hedmark IKT ta initiativ til dette sammen med kommunene.

Hedmark IKT vil også oppfordre kommunene om å være mere bevisst på hvilke behov dere anser som viktige de kommende uker.

I den grad dere har spørsmål til innmeldte bestillinger, bruk registrert sak via selvbetjeningsportalen eller Hedmark IKTs brukerstøtte.

Har dere generelle spørsmål rundt dette, ta kontakt med bestiller i din kommune.

 

 

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 6/3 2020 kl 00:00
  • Til: 27/3 2020 kl 12:00
Hedmark IKT