Frys i planlagt vedlikehold sommer 2020

På grunn av lav bemanning hos Hedmark IKT, leverandører og  hos kundene generelt  i sommerferieukene, har Hedmark IKT hver sommer en «frys», en stopp i planlagt vedlikehold.
Denne perioden er i år uke 28 til og med uke 31, mandag 6. juli – 2. august

I frys-perioden vil endringer for å rette kritiske feil vil bli utført. 

Andre endringer må i denne perioden vurderes særskilt med hensyn til  konsekvenser både ved å utføre, og ikke å  utføre.  

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 19/6 2020 kl 08:14
  • Til: 2/8 2020 kl 00:00
Hedmark IKT