Fjerntilgangløsning oppgradering

Det er nødvendig å gjøre en oppgradering på fjerntilgangløsningen . Dette er vurdert som meget viktig nå med stort pågang på denne løsningen.

Dette blir utført onsdag 18. mars kl 22:00.

Det er ikke forventet at  sluttbrukere skal merke noe til dette, men det kan være greit å være forberedt på et kort brudd på fjerntilgang.

Hedmark IKT