Fiberbrudd på Hov bofellesskap, Glåmdalen krisesenter og hjelpemiddelsentralen

Fiberbrudd på lokasjonene Hov bofellesskap, Glåmdalen krisesenter og hjelpemiddelsentralen.

Foreløpig rettetid er satt til  i dag, kl. 16:00 27.07.2020.

 

Mvh
Hedmark IKT

Hedmark IKT