Eidsiva: Feil i nettet gir nedetid for TFF Lageråvegen

Varsel om feil i nettet

Vi har for tiden en feil som fører til nedetid på deres samband.

Feil startet: 11.12.20 09:01
Neste oppdatering: 11.12.20 12:00
Forventet rettet innen: 11.12.20 16:00

Berørte samband:

HIKT, TFF Lageråvegen
LAGERÅVEGEN
2324 VANG PÅ HEDMARKEN

SD-WAN 100 Mbps
EB1105569

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 11/12 2020 kl 10:56
  • Til: 12/12 2020 kl 00:00
Hedmark IKT