Brukersøk i tilgangsportalen feiler

Vi opplever problemer med bruk av søkefeltet i tilgangsportalen, vi beklager de ulemper dette medfører.

Vi trenger ekstern bistand for løsning.

Med vennlig hilsen
Hedmark IKT

Hedmark IKT