Løst: Airwatch, styring av nettbrett

28.01.2021 : Løst. Tjenesten  skal nå være fullt opreativ. Fix fra leverandør ble installert.

28.01.2021:  OBS. Det kan oppleves ustabilitet  på nettbrett i dag, torsdag 28.01,   mellom 0800 og 1200 pga feilrettingen!

Gjelder installasjon av apper, tanking av brett og muligens også LMP / Mobil Omsorg kan oppleves ustabilt i perioden.

Feilen er funnet og leverandøren vår jobber med å finne en løsning. Forventet løsningstid er kl 12:00 i dag torsdag 28.01.2020

27.02.2021: Det er feil  på Airwatch konsollet. Det ikke er mulig å administrere nettbrett , og heller ikke mulig å distribuere nye App’er.

Vi beklager ulemper for de som er berørt av dette!

Denne driftsmeldingen er aktiv fra/til:

  • Fra: 27/1 2021 kl 14:16
  • Til: 28/1 2021 kl 16:00
Hedmark IKT