Agresso

Følgende personer utgjør forvaltningsteamet for Agresso:

Marianne Bjønnes (Bestiller) – Hamar Kommune
Kjell Berget – Hamar kommune

Kåre Brenden – Hamar kommune
Torunn Olstad – Hamar kommune
Rita Irene Stenersen – Løten kommune
Lars-Christian Sørlie – Løten kommune
Eilif Fjogstad – Stange kommune
Torill Hoel – Stange kommune
Tone Høisveen – Hedmark IKTHedmark IKT