Aktuelt

Flere nettsider er nede

Nettsiden Downdetector melder om at flere store nettsider er har problemer eller er nede. Dette gjelder blant annet Spotify, PayPal, Twitter, CNN, Amazon m.m. På bilde over ser du et eksempel på feilmeldingen du kan se hvis du prøver å åpne en av sidene som er berørt av dette. Hvis…

Endring på skrivere

I uke 22 vil det bli gjort endringer på utskrift fra skrivere som ikke er i kategorien «sikkerprint» (Canon/Uniflow) og befinner seg på sikker sone. Det vil si utskrift direkte til frittstående skrivere som ikke er en del av sikkerprint (Canon kopimaskin) og man skriver ut fra sikker sone. Disse…

Aktivere 2-faktor

I en verden hvor vi blir flere og flere, og omfanget av sikkerhetsbruddene blir mer og mer alvorlige, er det viktig at vi gjør de tiltak som må til, både for å heve sikkerheten i løsningene, men også sikre oss at våre brukere faktisk er de som de utgir seg…

Hedmark IKT